Bidden is de enige stem van het geloof
Jonathan Edwards

Datum:
Schriftgedeelte:
Johannes 17:20-17:23; Efeziërs 2:11-2:22
Serie:
Spreker:
Hits:
2786
Loading Player...