De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
1Samuel 1; 1Samuel 2:1-11
Serie:
Spreker:
Hits:
901
Loading Player...