Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Genesis 37:1-37:36
Serie:
Spreker:
Hits:
2603
Loading Player...