Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 9:1-8; Markus 2:1-12; Kolossenzen 1:24-2:3
Serie:
Spreker:
Hits:
1500
Loading Player...