Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U
Augustinus

Datum:
Schriftgedeelte:
1Johannes 1:5; 1Timoteüs 6:16; Jesaja 44:28-45:13; Klaagliederen 3:38; Amos 3:6
Serie:
Spreker:
Hits:
1391
Loading Player...