Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 7:24-29
Serie:
Spreker:
Hits:
1663
Loading Player...