De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 12:31-32
Serie:
Spreker:
Hits:
1852
Loading Player...