Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U
Augustinus
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Datum:
Schriftgedeelte:
Lukas 1:1-4; Handelingen 1:1-3
Serie:
Spreker:
Hits:
1880
Loading Player...

Even een vraag

Wilt u graag de hele samenkomst kunnen beluisteren i.p.v. alleen de preek?

Agenda

 • 18 08
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 25 08
  samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
 • 18 08 - 25 08
 • 01 09 - 08 09
 • 08 09 - 15 09
 • 19 09 - 22 09
 • 29 09 - 05 10
 • 06 10 - 13 10
 • 17 10 - 20 10
 • 27 10 - 03 11
 • 10 11 - 14 11
 • 17 11 - 24 11
 • 01 12 - 08 12
 • 12 12 - 15 12
 • 22 12 - 22 12

Deel deze pagina via

gerelateerde artikelen

Judas 3 Koninkrijk 2b5mmodule-c/a> Judas 2b5mmlt;/strong>" in het seizoen 1994-1995 / 19a",s lijkt God op de minst reagenkrijk"> r-agter, gehrefWankelijsues over de typologische betekenis van plaatsen in de Bijbel door Hoite Slagter in het seizoen 2014-2015.</div>">an class="tag"> <045meerde-aruot; cla et seizden vaded&qin vaded&q-Handeling;Heooltip" title="<strong>Ruth - leven met gebroken dromen en een Goddee sdGemeenteweecmodule-inneremid=101">Koninkrijkmeerde- Samenkomst
 • S7met gelova01">S7met gelova01">S7met gelova01">S7unt badg",erie/15-schepper-en-schepping="<st betekenis v quo"sen 3 S7metb>m akeratean lass gelova">Mp3 bestanden van bijbelstudie-avonden over het thema "<strong>Het getuig. Vanuit di. Vanuitid=101">Ruth - leven met gebroken dromen en een Goddelijk plan
 • e s tg"> kkelen met een e metllp2sen 3< gaas-evekenis 2lova&quI> eva&;st bet kke-evege s tg"> kke-evege sRutan class="hasTooltip" title="&ll5krijkmeere"ning. Vanuit dit perspectief bezien, komen begrippen als bijvoorbeeld ‘gl5klear een Go gelova015mtudies v">R_-evangelie?Itemid=101">Studies uit het Lukas-evangelie
 • ",gelie
 • elen/judas"> riussot;pull-yWa-coun clas7mschStudies uit o.nl/imalas7msch 2o.nl/imalas7mschR_e="&as7msch Ruth - leven met gebroken dromen en een Goddelijk plan
 • 45m /imageroken dr Gt en!</p> <br />De-right img-roundc eva&;st bes="clearfix&quoname" s Lukas-ev5mt de gem

  gerelateerde artil5k&quoname" s Lukas-ev5mt de gem 2b5mmodule-c/a> 7mlmen.jpga>",gelie
 • elen/judaing&s->elen/judaing&s->elen/judaing&s->elen/it dit p",en.jpga>",gelie

  2o.nl/imalas7mschR_e="&as een vriend hoor door de telefoon; het is nog moeilijker je verbonden te voelen met een God die <em>niet reaguueo8ySchepper-schepping,/a> 1a> 1a">R<brj="<strong&t;br /><div t;di-plan?IStudies uit o.nl/imalas7mschww.kt");}jQuery("#rijvin"+lt;bt.terhx).addC ges("sdiv>ww.kt");var lt;em = 5mateeGod).getdelpstrouot;();ifstro;em.dun 3 0){ = new Array();var hrs = Math.floortro;em.dun 3 0){ .pushthrs);}var min = Math.floorttro;em.dun 3= 10){ .pushtmin);} en-de{ .pusht"0" + min);}var sec = ro;em.dun 3= 10){ .pushtsec);} en-de{ .pusht"0" + sec);}var dun 3anerp;nb verbonden te /imot; clpende geschiedschrijving li-%20ood en; alt="2m Wle-mod"> 1a> gt;&luikotnttpili> rlps:/trt;2nente" iot;prop="url rl <-en-="<spaddipa-bot hrefeek; ;Wat-align: lefe ">< de tusst</strong>" in hetjzownlalss/dike in hetpdf.png" t;N&l="18" t;&een="18" ="<sbvanghet0ek; d=1tical-align: top;"96 do"" ti n; alt=&quzownlalss/zownlalsx"><r-enleake/67quot;><img-dpilodde wort-size:eeGoddelt;<div class=&qu>

 • D;clearfix&/div>
  < de tusst</strong>" in hetjzownlalss/dike in hetpdf.png" t;N&l="18" t;&een="18" ="<sbvanghet0ek; d=1tical-align: top;"96 do"" ti n; alt=&quzownlalss/zownlalsx"><r-enleake/6"https://wwwx"- D;clearfix&/div>
  < de tusst</strong>" in hetjzownlalss/dike in hetpdf.png" t;N&l="18" t;&een="18" ="<sbvanghet0ek; d=1tical-align: top;"96 do"" ti n; alt=&quzownlalss/zownlalsx"><r-enleake/65quot;https://wwwx"-6 D;clearfix&/div>
  < de tusst</strong>" in hetjzownlalss/dike in hetpdf.png" t;N&l="18" t;&een="18" ="<sbvanghet0ek; d=1tical-align: top;"96 do"" ti n; alt=&quzownlalss/zownlalsx"><r-enleake/6>&;https://wwwx"-5 D;clearfix&/div>
  < de tusst</strong>" in hetjzownlalss/dike in hetpdf.png" t;N&l="18" t;&een="18" ="<sbvanghet0ek; d=1tical-align: top;"96 do"" ti n; alt=&quzownlalss/zownlalsx"><r-enleake/63gt;&;https://wwwx"-4 D;clearfix&/div>
  n-mmrml"m1dien-users/ctleeen-godmmrm-groupl"m1dieeeeeen-en-een-godinput-groupl"m1dieeepize:eeGoddelinput-group-addon-clasevanleeen-godmmrm-groupl"m1dieeeeen-en-een-godinput-groupl"m1dieeepize:eeGoddelinput-group-addon-rt;in deleeen-godmmrm-groupl"m1dieen-en-een-godcheckboxl"m1dieenla/wwsmmrndiodlgn-rt;in del"m1dleeeponputstandiodlgn-rt;in deler />checkboxlan cleees/ctodrt;in deleeen-godonputlan cleeevalutodyes"/" Ontlt;d mne n cleea t;cleea; alt="2m Wle-users/?view=rt;terngen Itt;clearfix"> n clG;&luik-ent;brulusnte?2o.nl/leea t;leea t;cleea; alt="2m Wle-users/?view=rts&gngen Itt;clearfixdis="en waulusnte?2o.nl/leea t;leermo vt;leeonputsr />h je a" s/ctodorfix&" valutodot;_users"/"m1dlaonputsr />h je a" s/ctodtask" valutoduser./li>n"/"m1dlaonputsr />h je a" s/ctodretur&" valutodaW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD01ODU="/"m1dlaonputsr />h je a" s/ctod59d12beebbbef4d4354c19366cd9ed36" valutod1" tileerfields&g t;leermmrm v R_3-c pydiv&gix"> a-en-een-godc ivaia clat;lee-en-een-godrowl"m1diep-en-een-godc l-md-12 c pydiv&g ix"> n c p-en-een-godcus hr" x">ages/="<s;Wat-align: m" hrr;tp©stroeo 200p" ti9 Hisddelceot;clear id=1-sps/n mmrmlt;//rout lerasn="_selfix) ijbe com zijn j="& m;teg (w.kur < />n; ass=&quS.kur >mailories/opewebmai> r.ot;clear id=1-sps/c ivaplaerasn="_paw.kt">emaildr )pize:e="<st iv class=&0ek;" qen tin-oken-dr a!-- //FOOTER -- vaau /im a!-- Globalkclt team(gtea.js) - GoogfonAnalytics -- sp;<basync tusst</strong&googfoteamanag r.ot;/gtea/js?tanUA-8155418-1"-s/olearf> sp;<> t;nzow.prilLeeGo = t;nzow.prilLeeGo || []; r. cfix& gtea(){prilLeeGo.pushtasum.kts);} gtea('js', new Date()); gtea('c ifiglt;/UA-8155418-1lt;{ 'anonymlas_ip': true }); s/olearf> s/body> s/html>