Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
Hebreeën 6:9-20
Serie:
Spreker:
Hits:
1968
Loading Player...