De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 1:11-1:14
Serie:
Spreker:
Hits:
2620
Loading Player...