Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
1Tessalonicenzen 2:1-12
Serie:
Spreker:
Hits:
1886
Loading Player...