De kerk is een hospitaal voor zondaars, niet een museum voor heiligen.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 1:13-23
Serie:
Spreker:
Hits:
1797
Loading Player...