De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken

Datum:
Schriftgedeelte:
2Samuel 4:4; 2Samuel 9:2-12
Serie:
Spreker:
Hits:
2536
Loading Player...