De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 3:8-13; 2Tessalonicenzen 2:3-10
Serie:
Spreker:
Hits:
2321
Loading Player...