Wie het te druk heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt!
Maarten Luther

Datum:
Schriftgedeelte:
Lukas 10:25-37; Leviticus 19:17-18; Efeziërs 4:25
Serie:
Spreker:
Hits:
2326
Loading Player...