Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Jeremia 31:33-38; Kolossenzen 1:24-29
Serie:
Spreker:
Hits:
2257
Loading Player...