Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
Handelingen 12:1-17
Serie:
Spreker:
Hits:
2118
Loading Player...