God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 2:13-18
Serie:
Spreker:
Hits:
2648
Toelichting:
De toegang is open
De toegang geblokkerd
Ononderbroken toegang
Loading Player...