Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Maleachi 1:1-1:14
Serie:
Spreker:
Hits:
2996
Loading Player...