Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 1:3-11; Kolossenzen 1:3-5; Efeziërs 1:15-23
Serie:
Spreker:
Hits:
2236
Loading Player...