Als je niet durft te verdwalen, zul je nooit een nieuwe weg vinden

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 1:9; Efeziërs 5:17-21; Kolossenzen 3:16-17
Serie:
Spreker:
Hits:
2540
Loading Player...