Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
2Timoteüs 1:1-18
Serie:
Spreker:
Hits:
2479
Loading Player...