De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
2Samuel 7:18-7:29; Psalmen 138:1-138:8
Serie:
Spreker:
Hits:
2562
Loading Player...