Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U
Augustinus

Datum:
Schriftgedeelte:
Leviticus 23:9-16; Handelingen 2:1-23
Serie:
Spreker:
Hits:
2655
Loading Player...