Wees bescheiden in je spreken, maar onovertrefbaar in je daden

Datum:
Schriftgedeelte:
1Korintiërs 13:1-8; Diverse gedeelten uit de Efezebrief
Serie:
Spreker:
Hits:
2566
Loading Player...