Christenen zijn het levende bewijs dat God humor heeft

Datum:
Schriftgedeelte:
Hebreeën 11:3; Efeziërs 1:18-21; Romeinen 12:2; Efeziërs 1:3
Serie:
Spreker:
Hits:
2745
Loading Player...