Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
Lukas 7:36-7:50; Efeziërs 1:13-1:13
Serie:
Spreker:
Hits:
2833
Loading Player...