Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Exodus 33:12-33:17
Serie:
Spreker:
Hits:
2475
Loading Player...