Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 4:17-4:32
Serie:
Spreker:
Hits:
2394
Loading Player...