Er zijn meer kijkers dan zieners!

Datum:
Schriftgedeelte:
Deuteronomium 26:12-26:15
Serie:
Spreker:
Hits:
2820
Loading Player...