Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 2:1-2:13
Serie:
Spreker:
Hits:
2691
Loading Player...