De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
Openbaring 1:1-1:20; Jesaja 44:1-44:8
Serie:
Spreker:
Hits:
2540
Loading Player...