Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Romeinen 9:1-9:16
Serie:
Spreker:
Hits:
1542
Loading Player...