De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 84:1-84:13; Efeziërs 2:17-2:22
Serie:
Spreker:
Hits:
2395
Loading Player...