We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
2Kronieken 20:1-20:30; Efeziërs 6:10-6:17
Serie:
Spreker:
Hits:
2491
Loading Player...