Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
Hebreeën 1:1-1:14; Romeinen 8:17-8:17
Serie:
Spreker:
Hits:
2512
Loading Player...