Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Richteren 6:1-6:40; Efeziërs 3:8-3:12
Serie:
Spreker:
Hits:
3178
Loading Player...