Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
1Timoteüs 1:1-1:11
Serie:
Spreker:
Hits:
2912
Loading Player...