Hoe iemand 'over komt' is voor de mens belangrijker dan zijn mening

Datum:
Schriftgedeelte:
Romeinen 8:28-8:30; Efeziërs 1:3-1:4
Serie:
Spreker:
Hits:
2629
Loading Player...