Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit

Datum:
Schriftgedeelte:
1Timoteüs 2:1-2:3; Romeinen 13:1-13:7
Serie:
Spreker:
Hits:
2954
Loading Player...