De kerk is een hospitaal voor zondaars, niet een museum voor heiligen.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 3:8-3:9
Serie:
Spreker:
Hits:
2630
Loading Player...