Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
Jesaja 8:11-8:22
Serie:
Spreker:
Hits:
2984
Loading Player...