Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
2Tessalonicenzen 2:1-2:12
Serie:
Spreker:
Hits:
2981
Loading Player...