Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
2Timoteüs 3:14-3:17
Serie:
Spreker:
Hits:
3064
Loading Player...