Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U
Augustinus

Datum:
Schriftgedeelte:
Klaagliederen 3:21-3:27
Serie:
Spreker:
Hits:
2623
Loading Player...