Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
Jesaja 8:23-9:1; Matteüs 4:12-4:17
Serie:
Spreker:
Hits:
2770
Loading Player...