Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 13:18-13:23; Efeziërs 4:7-4:7
Serie:
Spreker:
Hits:
2796
Loading Player...