Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 5:1-5:12; 2Johannes 1:8-1:8
Serie:
Spreker:
Hits:
2899
Loading Player...