Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 6:10-6:20
Serie:
Spreker:
Hits:
2630
Loading Player...