Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
2Timoteüs 4:6-4:8
Serie:
Spreker:
Hits:
2508
Loading Player...